Jerzy Owsiakshare

Bardzo się cieszę, że wielu ludzi oferuje swoją konkretną pomoc w nagłaśnianiu prawdy o działaniach Jerzego Owsiaka. Jest to cenne i przede wszystkim ma konkretny wymiar, jak poniższe i obiecane tłumaczenie na język niemiecki listu do Mercedesa-Benz Deutschland (Daimler Deutschland). Dwa maile przetłumaczył Czytelnik kontrowersje.net, który chce pozostać anonimowy, ale to nie znaczy, że moim obowiązkiem nie jest imienne podziękowanie. Dziękuję bardzo. Trzeciego maila przetłumaczyła firma i zrobiła to za darmo. Nie proszony o nic podaję namiar i polecam usługi, sprawnie, szybko, rzetelnie wywiązują się z powierzonych zadań: www.loquax.pl. Owocem bezinteresownego wsparcia dla "słusznej sparwy" jest gotowy materiał do powszechnego użytku i kolportażu.share

Szanowny Panie Owsiak!

Chciałbym od Pana i Fundacji, której twarzą jest od wielu już lat Pańska twarz - usłyszeć bądź przeczytać jasne, klarowne stanowisko wobec licznych zarzutów podnoszonych przez pewnego blogera, które dotyczyć by miały Pańskiego i Fundacji - oporu przeciw udostępnieniu sądowi w Złotoryi - kompletu dokumentów ujawniających i wyjaśniających wszelkie operacje finansowe w trójkącie WOŚP - spółka Złoty Melon oraz firma Mrówka Cała (obecnie chyba "Jasna Sprawa"). Dodatkowo interesuje mnie także Pańskie stanowisko wobec kwestii pomieszczonych tutaj: http://kontrowersje.net/jerzy_owsiak_i_fundacja_wo_p_wyrzuci_a_na_mietni....share

Swoim starym topornym zwyczajem, mecenas Jacek Zagajewski przeciągając wszelkie terminy przewidziane prawem do maksymalnej odległości w czasie i przestrzeni, złożył w końcu apelację. Treść tego pożal się Boże elaboratu dla mnie była nie do pokonania, rzuciłem okiem na kilka punktów, pośmiałem się i wróciłem do pożytecznych zajęć. Przez media najsłuszniejsze na świecie zostało ukute takie powiedzenie: „wszystko będzie jak zawsze, bo na pewno prezes zaraz coś chlapnie”. No i prezes „Złotego Melona” jest niezawodny. Biedny mecenas Zagajewski wydziobał 38 stron pisma cedzonego stylem carskiego urzędnika, a prezes Owsiak, cały Zarząd i rzecznik WOŚP przekreślili ramotę mecenasa jednym dowodem koronnym, który pojawi się w dwóch rozprawach.

Strony