Regulamin

Platforma blogerska kontrowersje.net należy do Piotra Wielguckiego, który jedynie bezpłatnie udostępnia miejsce do publikacji. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za publikowane teksty, zdjęcia i filmy. W przypadku jakichkolwiek skarg i roszczeń proszę się kontaktować bezpośrednio z autorami wpisów, nie z właścicielem strony.

Wykorzystywane na stronie zdjęcia i filmy pochodzą z Internetu i nie są wykorzystywane w najmniejszym stopniu w celach komercyjnych, ale wyłącznie w ramach prawa cytatu jako ilustracja do polemiki i analizy krytycznej, w myśl:

Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW (RODO, GIODO)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Wielgucki, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, kontakt z administratorem e-mail: kontrowersje@ko...

2. Dane podajesz dobrowolnie, Twoje dane przez administratora przetwarzane są wyłącznie w związku z publikacjami i komentarzami na stronie www.kontrowersj..., ewentualnie poprzez formularz kontaktowy i newsletter. Administrator nie przekazuje danych osobom trzecim, z wyłączeniem upoważnionych organów. W związku z tym, że na stronie www.kontrowersj... znajdują się skrypty reklam i linki afiliacyjne możliwe jest wykorzystanie przez operatorów (np. Rubicon Project) plików cookies i innych danych, w takim samym zakresie jak na wszystkich stronach i portalach zawierających reklamy.

3. Dane będą przechowywane bezterminowo na serwerach dzierżawionych od firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, większość czynności możesz wykonać sam za pomocą edycji konta, w przypadku usunięcia skontaktuj się z administratorem.

5. Zgłoszenie woli usunięcia danych nie ma związku i wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu zgłoszenia.